Skriv et svar: MozillaDanmark generelt » Din forbindelse er ikke sikker

Hvis du skal beskrive et problem, kan et skærmbillede ofte være en god hjælp. Læs evt. guiden Hvordan uploader jeg et billede.

For at hindre automatisk spam, beder vi dig svare på dette simple spørgsmål.
  • :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
  • BBkode er slået TIL
    [img] er slået TIL
    [flash] er slået FRA
    [url] er slået TIL
    Smilies er slået TIL
Udvidet visning

Emnegennemgang: Din forbindelse er ikke sikker

Re: Din forbindelse er ikke sikker

Indlæg af Kim Ludvigsen » ons 25. okt 2017 14:09

Så vidt jeg husker, er Chili Antivirus bygget på Bitdefender, så prøv at læse afsnittet om Bitdefender her:
https://support.mozilla.org/da/kb/fejlk ... itdefender

Re: Din forbindelse er ikke sikker

Indlæg af baek » ons 25. okt 2017 13:50

Jeg har altså også problemet. bruger chili antivirus

Re: Din forbindelse er ikke sikker

Indlæg af LNK » ons 10. aug 2016 17:07

Tak! Det virkede! :D

Re: Din forbindelse er ikke sikker

Indlæg af Kim Ludvigsen » ons 10. aug 2016 10:55

Sidder du på et firmanetværk?

Enten er det et firmanetværk, der "overtager" sikre forbindelser, eller også er det Bullguard, der "overtager" sikre forbindelser.

Du skal så enten importere et rodcertifikat til firmanetværkets server, eller du skal indstille Bullguard til ikke at overtage forbindelsen.

Læs også her, hvor du også finder en vejledning til Bullguard:
https://support.mozilla.org/da/kb/fejlk ... -websteder

Re: Din forbindelse er ikke sikker

Indlæg af LNK » ons 10. aug 2016 10:43

Nyt skærmbillede er vedhæftet.
Desuden kan jeg hente denne tekst:

https://www.google.dk/?gws_rd=ssl

Modpartens certifikatudsteder kendes ikke.

HTTP Strict Transport Security: false
HTTP Public Key Pinning: true

Certificate chain:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAkqgAwIBAgIVKb1w+m+MpUoXr7/QummhPiPql3xaMA0GCSqGSIb3DQEB
CwUAMIGBMQswCQYDVQQGEwJHQjERMA8GA1UECAwISG91bnNsb3cxETAPBgNVBAcM
CEhlYXRocm93MRcwFQYDVQQKDA5CdWxsR3VhcmQgTHRkLjESMBAGA1UECwwJRGV2
ZWxUZWFtMR8wHQYDVQQDDBZCdWxsR3VhcmQgU1NMIFByb3h5IENBMB4XDTE2MDgw
NjE4MjAwMFoXDTE2MTAyNzE3NTgwMFowZTELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgM
CkNhbGlmb3JuaWExFjAUBgNVBAcMDU1vdW50YWluIFZpZXcxEzARBgNVBAoMCkdv
b2dsZSBJbmMxFDASBgNVBAMMCyouZ29vZ2xlLmRrMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDMjF2dgUKSzru0Q26Lj/dNUPjZTFX1K0ehdtWjdKHaEWlxj3N/
BpzUevLJLL7nq7QnaONticrFGH0s89A6ZVtmQVxaITXtsCOVeuHKcK19bWzzOszt
6MovuEEaMx5uYw4wu+dtiwD87O4KvN+PqXEaIPpA770RM8oMbSRCUwAKdwIDAQAB
o3AwbjAJBgNVHRMEAjAAMB0GA1UdDgQWBBTwVuGCezOk3+JFz8ZfpOzdiRzANzAf
BgNVHSMEGDAWgBR0A2nvOvU/giC9NlBrB1TxMK6y1zAhBgNVHREEGjAYggsqLmdv
b2dsZS5ka4IJZ29vZ2xlLmRrMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAB+wrpyyRtR+taKt
hAAo+SsI+YXfvznyOo8GGy36uc9Da1eYOIzevYCD1J0xjHN3d8IIQFLrZ8JEeJMU
nk5tWRGSrR1YZq3Og6fNT+nM4Y6QM0tttjEvQPAwpTPHswGAVKi+1aM0O4PjQg9o
fFNq7zbJJTjHI3dUxD7MQMhA8myZ
-----END CERTIFICATE-----

VH. Leif
Vedhæftede filer
Skærmprint2.jpg

Re: Din forbindelse er ikke sikker

Indlæg af Kim Ludvigsen » ons 10. aug 2016 09:57

Hej LNK

Firefox kan ikke godkende certifikatet, og stopper derfor forbindelsen til webstedet for at undgå sikkerhedsproblemer. Der kan være flere årsager til et fejlende certifikat, fx forkert dato på computeren, et drillende sikkerhedsprogram, et forfalsket websted eller et forkert udformet certifikat. (Datoen må være i orden, når det virker med andre browsere.)

Prøv lige at klikke på knappen Avanceret og gengiv så sidens indhold her (eller tag et nyt skærmbillede). Så skulle vi gerne få flere oplysninger om, hvorfor certifikatet ikke godkendes af Firefox.

Din forbindelse er ikke sikker

Indlæg af LNK » ons 10. aug 2016 08:41

Hvorfor giver Firefox denne meddelelse, når jeg forsøger at komme ind på Googles og Facebooks hjemmesider?
Det hele virker med både Edge og Chrome, så det er næppe Bullguards skyld.
Det er irriterende at være tvunget til at bruge andre browsere!
Jeg har genistalleret, whitelistet osv. - det gør ingen forskel. Vedhæftet skærmprint.

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
Vedhæftede filer
Skærmprint.jpg