Side 1 af 1

Spaltebokse

Indlæg: ons 11. dec 2013 18:40
af Tyge W. Kjær
Hallo !

Jeg er en relativ ny bruger af KompoZer 07.10 og den tilhørende Kim Ludvigsen Libris-manual (1.udg. 2.opl.). For at blive fortrolig med programmet har jeg arbejdet mig igennem et antal af KLs skabeloner. Nu er jeg begyndt at opbygge min egen skabelon (ide: http://www.civilstyrelsen.dk)fordi jeg har ikke tænkt mig at agere webmaster, hvis jeg ikke kan håndtere mit site. Jeg er straks løbet ind i problemer, som måske kan skyldes min gamle (men iøvrigt velfungerede) Explorer-browser?

Et boksproblem er akut. Jeg går efter en skabelon med en side med vandret topboks til navn og menu a, samt tre lodrette spaltebokse herunder: v til menu b, midt til indhold og h til billeder. Det burde være enkelt at anbringe de tre bokse ved siden af hinanden - endda uden andet indhold end stilklassenavnet, men det er det ikke. Hvis man udlader rammer og afstande burde summe af de tre boksbredder kunne sættes til sidebredden, men allerede midterboksen volder problemer og h boksen kommer ikke på plads uden overlap (også i browser).

KL omtaler på side 24 risikoen for at midterspalten flyder ud under en kort v-boks og nævner at man fx kan tackle dette ved at benytte en venstremargin på m-boksen svarede til v-boksens bredde + ønskede margin på v-boks og afstand til m-boks. Det kan min browser ikke forstå. Den indsætter midterboksens store venstremargin som afstand til v-boksen. Når jeg for forstå programmet i denne forbindelse nærlæser KLs skabelon 1-3-1 undrer jeg mig over, at det her lykkes at undgå det "venstreudflydende" midterindhold, når det tilhørende stilark absolut ikke indeholder noget værn herimod.

Please - og god jul.

Vh. Tyge W. Kjær

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Re: Spaltebokse

Indlæg: ons 11. dec 2013 19:01
af Kim Ludvigsen
Hej Tyge

Det vil være meget nemmere at hjælpe dig, hvis du har mulighed for at uploade en testside til dit webhotel og så give os adressen til siden. Så bliver det nemmere at forstå problemet, og vi kan tjekke koden og også komme med nøjagtige anvisninger til, hvad du skal ændre.

Med hensyn til summen af bredderne, så skyldes problemet sandsynligvis, at margin og indrykning medregnes til bredden. Så hvis du fx har tre spalter på 100px og en indrykning på 5px på hver spalte, så giver det i alt 315px. Har du så yderligere 5px margin mellem spalterne, så kommer du op på 325px i bredden.

Og så kan der også være problemer, hvis du sætter kanter på spalterne, for de tæller også med.